Κατόψεις Αιθουσών

Παρακάτω θα δείτε τις κατόψεις των αιθουσών για την SYSKEVASIA20, PLASTICA20, CHEM20, ECOLINK20 & HEALTHLAB.

Πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις κατόψεις των αιθουσών.